ESG je mimo jiné metodika hodnocení dopadu podnikání na vnitřní i vnější prostředí firmy. Pro velké společnosti bude v blízké době povinné podle této metodiky reportovat relevantní data a zavázat se ke zlepšování jednotlivých parametrů v čase.

Myčku zapínáme primárně na ECO program, aktivně se snažíme o work-life balance zaměstnanců, využíváme přednostně zelenou energii, třídíme odpad, nekupujeme kvanta balené vody… To všechno a mnohem víc už spousta z nás dělá.. Co když ale z povahy našeho podnikání nemůžeme být “bezpapíroví”? Má tedy naše snažení v ostatních oblastech smysl? Existují nějaké cesty, jak ten náš papír SMYSLUPLNĚ vykompenzovat?

 

Proč by ESG mělo zajímat podnikatele?

Osobně v tom vidím velký potenciál, jak se firmy mohou veřejně přihlásit k hodnotám, které mnohé z nich už dávno dodržují. A také dát tomuto snažení pevnější řád a smysl tak, aby výsledky byly měřitelné a srovnatelné nejen v čase, ale také ve vztahu ke konkurenci.

Velké firmy budou muset, malé budou moci. Proč by měly z hlediska každodenní byznysové praxe chtít? Protože to budou kladně hodnotit uchazeči o zaměstnání a zákazníci. Protože to bude dobře marketingově využitelné. Ale také proto, že pokud chtějí být dodavatelem velkých firem, pak to bude kladně hodnoceno (případně vyžadováno) v čím dál větším množství tendrů vypisovaných těmi velkými, kteří budou muset…

 

E jako Environment

E ve zkratce ESG zastupuje Environment, životní prostředí. V této oblasti bude firma hodnotit zodpovědný přístup k planetě a ekologický dopad, který její podnikání má.

Na první dobrou je jasné, že konzultantská společnost bude mít úplně jiný vliv na své okolí, než výrobní firma s velkou továrnou. I tak je však prostor se zamyslet nad tím, jestli není možné nějaké věci dělat jinak.

Třeba taková cirkulární ekonomika se může promítnout i do zařízení nových kanceláří. Upcyklování nábytku může být zároveň zajímavou teambuildingovou aktivitou… A přesně to je jedním z dopadů, které by aplikování ESG mělo ve firmách mít – snažit se dívat na “běžné” aktivity novou optikou.

 

S jako Social

S jako Social nebo společnost reprezentuje hodnoty, ke kterým se firma vztahuje vzhledem k přístupu k lidským zdrojům, stakeholderům i dalším skupinám mimo společnost, na které má její podnikání vliv.

Pro velké firmy s dlouhým dodavatelským řetězcem to může znamenat, že bude dbát na dodržování lidských práv v rámci celého dodavatelského řetězce. Pro firmy působící v odvětví, které samovolně preferuje jedno z pohlaví, to může znamenat větší důraz na diverzitu v týmu a přizpůsobení podmínek tomu, aby všichni měli rovnou příležitost k tomu v daném odvětví excelovat.

S jako social je vlastně takové L jako lidi. Je to hledání příležitostí, jak vylepšit dopady podnikání nejen na zaměstnance, ale také na lokální komunity. Přemýšleli jste třeba někdy nad tím, kolik peněz vaše firma utratí v lokalitě, kde podniká?

 

G jako governance

Třetí písmeno ve zkratce ESG – G, Governance, reprezentuje důvod, proč se o problematiku zajímám i já. Tento bod v sobě zahrnuje řízení společnosti, které by mělo být společensky odpovědné a trvale udržitelné.

Do oblasti G se standardně řadí různé oblasti, jejichž zakotvení do firemních předpisů napomáhá k jejímu odpovědnému řízení. Často zmiňovanými jsou například etický kodex, směrnice na ochranu oznamovatelů (whistleblowing), směrnice o boji proti korupci, systém kontroly a řízení rizik a další.

Do této oblasti ale podle mě spadá také (právně) správná procesní implementace všech učiněných opatření a přijatých závazků. Jinými slovy… Máte změřenou uhlíkovou stopu a plán, jak ji budete v čase snižovat. Máte zmapované vztahy s komunitami a plán, jak je budete do budoucna posilovat. Stanovili jste si za cíl hlídat dodržování vašich hodnot v dodavatelském řetězci. Ale jak a kam to všechno implementovat, aby se vaše cíle plány začaly efektivně uskutečňovat?

 

Zajímají vás příležitosti, které ESG přináší?

Mě rozhodně ano. Proto jsem se stala certifikovanou manažerkou udržitelnosti a cíleně si buduji tým spolupracujících odborníků, kteří mohou zaštítit oblasti, které stojí mimo agendu spojenou s G (tedy právem). Implementaci ESG konzultuji pro podniky všech velikostí. Ráda vám tuto agendu zajistím zcela na klíč.

 

Alexandra Mára Paurová
Advokátka a certifikovaná manažerka udržitelnosti
Zakladatelka VIA IURIS