Pro koho je ESG?

Dle evropské směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) je reportování ESG povinné pro subjekty, které splní 2 ze 3 kritérií:

 • počet zaměstnanců
 • obrat
 • majetek nad konkrétní hodnotu

 

Pro malé a střední podniky ESG reporting není povinný. ALE… Pokud chcete, můžete se k němu zavázat. Vaše firma díky tomu může získat mnohem lepší konkurenceschopnost. ESG má totiž dopad do mnoha úrovní podnikání:

 • marketing – zákazníci jsou mnohem citlivější na výběr značek podle toho, jaký mají dopad
 • HR – zaměstnanci, zejména mladší generace, chtějí pracovat pro udržitelné firmy
 • dodavatelské vztahy – pokud dodáváte velkým firmám, které reportovat musí, budete pro ně zajímavější
 • veřejné zakázky – ESG bude pozitivně hodnoceno jako parametr
 • financování – bankovní financování bude mnohem lépe dostupné pro zelené / udržitelné firmy

Je třeba si uvědomit, že pro každou firmu je důležitý jiný mix parametrů. Ne každá společnost musí řešit všechny body. Pro výrobní firmu bude mnohem důležitější, jaký má plán řešit dopad na životní prostředí. Pro firmu poskytující služby bude naopak důležitějším kritériem firemní kultura a spokojenost zaměstnanců.

Jak začít s ESG?

Přijde vám téma ESG zajímavé, ale nevíte, kde začít? Je to snadné. První kroky můžete udělat sami. Stáhněte si náš ESG checklist a postupujte následovně. Je třeba:

 1. Projít jednotlivá témata tzv. kritériem dvojí materiality.
 2. Zhodnotit dopady v daných oblastech.
 3. Zhodnotit významnosti finančního dopadu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rádi s vámi projdeme procesem od začátku. Doporučíme specialisty, kteří vám pomohou zpracovat dílčí audity. Naše expertýza se nejvíce projeví v oblasti G – governance. Všechna opatření zakomponujeme správným způsobem do firemních směrnic a předpisů, abyste je mohli skutečně využívat a nebyly to jen plané sliby (a vyhozené peníze).

Pomůžeme vám zavést firemní politiku adekvátní velikosti vaší firmy. Není potřeba, aby byla založená na složitých a nákladných technologických řešeních. Možná už mnoho z toho dnes děláte (šetření s energiemi, dobrovolnické aktivity zaměstnanců, podpora znevýhodněných…). Teď máte příležitost tyhle aktivity kodifikovat a veřejně se k nim přihlásit.

Jak vypadá proces ESG reportingu?

ESG reporting se často označuje také jako nefinanční reporting. Z našeho pohledu ale na hospodářská čísla navázaný být musí. Dává jim totiž kontext. Fakticky jde o rozšíření účetnictví, které reportuje, jaký má hospodaření společnosti dopad. Ze svého principu by se mělo jednat o periodickou aktivitu, která se v cyklech opakuje:

 1. Vyhodnocení
 2. Zmapování aktuálního stavu
 3. Nastavení smysluplných cílů
 4. Stanovení strategie a akčního plánu
 5. Reporting

A pak opět s vyhodnocením začíná nový cyklus. Vždy je totiž potřeba přezkoumat, zda zvolená opatření vedou ke stanoveným cílům. Je možné, že zjistíte, že neměla smysl. Nebo se v mezičase objevila nová technologie, která přináší lepší řešení.

Kdo by měl ve firmě ESG řešit?

Kouzlo i úskalí ESG reportingu stojí v jeho komplexitě. Staví vedle sebe oblasti, které doposud vedle sebe možná nikdo nestavěl. Proto by bylo velmi těžké, pokud by se jednalo o snahu z řad zaměstnanců. Nadšení pro věc by mělo ideálně vycházet od CEO a do jeho agendy by mělo spadat i rozjetí celého procesu.

Podle velikosti firmy pak může být vhodné najmutí zaměstnance, který bude pro ESG dedikovaný a jeho pozice bude blízko CEO, aby jeho slovo mělo váhu. Ve větších společnostech si pak může agenda vyžádat vznik samostatného oddělení.

Proč do ESG jít?

Můžete si myslet, že se jedná jen o další z řady bizarních EU opatření, která podnikatele více omezují než podporují. Ale tentokrát to tak není. Jde o závazek ke změně mind setu. S tímto přístupem firma deklaruje, že se chce na svoje podnikání dívat v dlouhodobém horizontu. Ne jen z pohledu výsledků hospodaření, zisků a ztrát po jedno účetní období. Je to závazek, že se do černých čísel bude snažit dostat i v dalších oblastech, které mají vliv na okolí a společnost.

A to bychom měli chtít všichni, ne? Je na čase se chovat zodpovědně i v podnikání, abychom měli co předat dalším generacím.

Kolik mě to bude stát?

Těžko říct. Opravdu. Záleží firma od firmy. Nejenom z pohledu velikosti, ale také předmětu podnikání. Výrobní firma ovlivňuje mnohem více oblastí než poradenská kancelář. Můžeme říct, že zpracování ESG auditu může stát vyšší desetitisíce až stovky tisíc korun.

 

Chcete zjistit, co může ESG přinést vaší firmě? Nebo už víte, že je pro vás závazné, ale nemáte tušení, z které strany začít? Pojďme se na to podívat společně. Stačí vyplnit kontaktní formulář, napsat e-mail nebo zavolat.