Svěřenský fond lze doporučit na základě posouzení konkrétní situace, ale ve zcela obecné rovině lze konstatovat, že je vhodný, pokud vlastníte majetek (dům, obchodní podíl ve společnosti, cenné papíry, finanční prostředky, cenné sbírky známek apod.) sledujete některý či více z následujících cílů:

 • Nechcete aby v případě vašeho úmrtí nakládal s celým majetkem váš dědic, ale zároveň ho nechcete/ nemůžete tzv. vydědit.
 • Chcete ochránit vaše děti či jiné zranitelné členy rodiny před různými příživníky.
 • Chcete ochránit vaše děti před jimi samotnými, mají-li závislost jakéhokoli dluhu, ale zároveň je nechcete nechat zcela bez prostředků.
 • Chcete zajistit své děti pro případ svého úmrtí, ale nechcete, aby za ně s majetkem nakládal druhý rodič, se kterým po rozvodu nemáte shodné názory.
 • Ochrana vašeho majetku před uzavřením manželství.
 • Zajištění hladkého převodu rodinné firmy na další generace.
 • Převod majetku na charitativní účely či dokonce vytvoření vlastního charitativního projektu plnícího vaše poslání a zároveň prospívajícího vaší rodině.
 • Správa spoluvlastněného majetku a udržení stávajícího spoluvlastnického modelu i v následujících generacích vlastníků bez rizika vmísení spekulantů do vlastnické struktury.

Vše lze zjednodušeně shrnout jako projekt, který ponese vaše jméno a přežije svého zakladatele při udržení Vámi vymezeného cíle.

Pokud u Vás některý ze shora uvedených důvodů vyvolal jasnou představu o konkrétním majetku, pak velmi pravděpodobně dlouhodobě přemýšlíte o tom, jak jej bezpečně uchovat. Svěřenský fond pak pro svou variabilitu velmi pravděpodobně bude vhodným řešením právě pro vás.

Dokonce i ochrání rodinný majetek v případě, že se vám nevyvede podnikání. Takto zafungovat však může výhradně pokud jej zřídíte v době, kdy majetek přímo ohrožen není. Jsou totiž i situace, kdy vám naše kancelář zřízení svěřenského fondu nemůže doporučit a poučí vás o možných rizicích vyplývajících z opačného postupu. Takovými situacemi jsou zejména:

 • Klepe vám na dveře exekutor či se dokonce zamýšlíte, zda nezahájit insolvenční řízení.
 • Chcete odvádět nižší daně, než platíte nyní či vyvést majetek ze společnosti.
 • Řešíte situaci krátkodobého horizontu či potřebujete naložit s krátkodobou investicí.
 • Pokoušíte se vyplatit při plánovaném rozvodu méně, než je zákonný předpoklad.

Tyto nehodné cíle pak lze s jistou mírou zobecnění vymezit jako pokus přelstít stát, potomky, sourozence, budoucí exmanželku, spolumajitele firmy apod. 

Posledním všeobecně platným pravidlem pak je, že správným okamžikem pro založení svěřenského fondu je tehdy, kdy ho nepotřebujete a tedy neřešíte akutní právní problém. Pokud jej již řešíte, pak vám nabídneme jiné řešení situace.

Svěřenský fond je jako loď. Pokud ji kupujete včas, vyberete si správnou barvu, velikost, nápis i tvar kormidla. Pokud ji kupujete v situaci, kdy se potřebujete nezbytně dostat z ostrova na pevninu, pak se může stát, že již pořídíte jen nafukovací člun, který ani nemusí plavbu vydržet.