Stejně tak, jako se přiostřuje v kontrole nakládání s osobními údaji, zpřísňuje se i legislativa, která upravuje možnosti využití těchto údajů v obchodním styku. Cíl státu je v tomto směru jasný – chce člověka chránit před tím, aby byl zahlcen nevyžádanými nabídkami (z e-mailového marketingu se vžil název SPAM). To je určitě bohulibá činnost a každý, jako soukromá osoba, to vítáme.

Co je však trochu komplikace je, že tato opatření nyní ještě více dopadají i na sféru obchodní komunikace. Dřívější praxe, kdy kontakty uvedené veřejně byly aktivně využívané pro tzv. cold cally, navolávání obchodních zástupců, kteří nabízeli služby, už je nyní postatavena mimo zákon. Ačkoliv ve chvíli, kdy obchodní zástupce dělal svoji práci dobře a oslovoval relevantní subjekty. Dnes se zákon na problematiku dívá tak, že pokud má někdo o nějaký produkt či službu zájem, sám si ji aktivně vyhledá. Ooops…

 

Co je to obchodní sdělení?

Obchodní sdělení je jakékoliv sdělení směřované o obchodníka k potenciálnímu zákazníkovi. Aby bylo možné takové sdělení na zákazníka směřovat, je potřeba mít nejprve jeho svobodný a informovaný souhlas souhlas.

Týká se to oslovení prostřednictvím:

  • telefonního kontaktu
  • dopisu
  • e-mailu
  • sociálních sítí (zejména LinkedIn)

Jakou podobu může mít naše služba?

  • Audit procesu akvizice nových klientů s cílem zmapovat postup, ale i využívané prostředky a způsob komunikace.
  • Návrhy změn rizikových postupů oslovování, kdy je naším cílem najít takové způsoby a prostředky, které v maximální možné míře plní potřeby klienta a přitom jsou v souladu s pravidly.
  • Tvorba ucelené metodiky, která pomůže dodržovat jednotná pravidla napříč celou společností.
  • Interní školení zaměstnanců dle vytvořené metodiky

 

Pro koho je služba určená?

  • Pro firmy a podnikatele, kteří působí v B2B (business to business, firma – firmě) i B2C (business to customer, firma – zákazníkovi) prodeji.
  • Pro všechny, kdo aktivně oslovují zákazníky s obchodními nabídkami – Pozor! Nejedná se pouze o přímý prodej, ale o veškerý cílený marketing.

 

Rychlé varování závěrem

NIKDY nekontaktujte s nabídkou nikoho, kdo jako první neoslovil vás. To platí v elektronické i telefonické komunikaci!