Od revoluce uplynula už víc než jedna generace. A to s sebou nese potřebu generační obměny i ve firmách, které po roce 1990 v Česku vznikly. Nejžádanějším způsobem, jak udržet kontinuitu v podnikání, je předání otěží někomu v rámci rodiny. Ale není to jediná možnost. Pojďme se společně podívat na to, jaké varianty jsou k dispozici

Případ 1.: Chci odejít z čela firmy na odpočinek

Ideální stav, kdy je předání firmy plánované a řízené. Pracuje se na něm několik let a všechny dotčené strany jsou s řešením obeznámeny a souhlasí s ním.

Varianta 1 – Firmu chci předat někomu v rodině a mám komu

  • V rodině se nachází někdo kompetentní, kdo je ochotný se do čela firmy postavit

 

Varianta 2 – Firmu chci udržet v chodu, ale nemám ji komu předat

  • V rodině nebo v okolí se nenachází nikdo, kdo by mohl podnikání převzít. Buď chybí kompetence nebo mají blízcí už svoje vlastní podnikání a projekty, kterým se chtějí věnovat.
  • Je potřeba najít profesionální vedení – najmout CEO, kterému bude řízení předáno.
  • Je nutné definovat, jak budou z výsledků podnikání benefitovat blízcí.

 

➡️ Řešení pro variantu 1 i 2

Připravíme plán předání. Ten zahrnuje jak právní audit, aby na nové vedení nevyskočili ze skříně kostlivci, tak dokumenty zajišťující změny ve struktuře firmy.

 

Varianta 3 – Firmu chci udržet v chodu, ale prodat

  • Raději blízké finančně zajistím a zbavím je starostí.
  • Zároveň firmu prodám s potenciálem na její další rozvoj.

 

Varianta 4 – Firmu zlikviduji

  • Někdy se podnikání nedaří. Pak je lepší se s tím vypořádat dřív, než likvidace následků padne na blízké.
  • Likvidací vyřeším pohledávky a rozhodnu, jak naložím se zbytkem kapitálu.

 

➡️ Řešení pro variantu 3 a 4

Provedeme právní audit a připravíme firmu na její nadcházející osud. Finance, které se získají mohou být buď rovnou rozděleny mezi blízké, nebo může být například vytvořen svěřenský fond, který je dle svých pravidel bude zajišťovat na další roky.

 

Případ 2.: Nechci odcházet, ale chci mít jistotu

Dobře znáte rčení o tom, že neštěstí nechodí po horách… A taky to, jak štěstí přeje připraveným. Tak právě to je obsahem tohoto případu. I když se budeme věnovat zdravé životosprávě a pohybu na čerstvém vzduchu, nikdo nežijeme věčně. Ale byli bychom rádi, kdyby přetrvala firma, které jsme toho tolik obětovali.

Ve chvíli, kdy si připustíme vlastní limity, se můžeme pustit do plánování. V podstatě se dá říct, že platí vše výše zmíněné. Ale jako to nejdůležitější bychom chtěli vypíchnout jedno: ti, na koho s nástupnictvím myslíte, o tom musí vědět a také souhlasit. Abyste nedopadli, jako jedna naše klientka, které firma spadla do klína…

 

Papíry nejsou všechno

Doporučujeme mít vše podchyceno nejenom právně, ale také po lidské stránce. Rozumíme tomu, že tyhle diskuse mohou bouřit mnoho emocí. Proto spolupracujeme v této problematice také s kouči a mediátory, kteří mohou pomoci rozhovory snadněji směřovat ke konstruktivní diskusi.

Pokud ve vaší vybrané variantě figurují konkrétní osoby, které by měly ve firmě následně zastávat vedoucí funkce, je vhodné je zavčasu s firmou seznamovat. Nejenom s tou „papírovou stránkou“, ale také s praktickým fungováním. I to může být velmi zásadním elementem pro zajištění hladkého předání otěží, až nastane čas.

 

Chcete zajistit, že se vaše snaha něco vybudovat promítne i do života dalších generací? Chcete dopřát klidné spaní sobě i svým blízkým a vědět, že váš odkaz bude ochráněn? Pojďme se společně podívat na to, jaká varianta řešení je pro vás ta pravá. Stačí vyplnit kontaktní formulář, napsat e-mail nebo zavolat.