Od července 2024 začínají být účinné další změny v pracovním právu. Ale nedá se říct, že by je všichni podnikatelé vítali s jásotem…

Změny DPP

Tentokrát by měli zpozornět hlavně ti, kteří zaměstnávají brigádníky na dohodu o provedení práce (DPP). Začíná totiž platit právní úprava, podle které budete muset daleko více komunikovat s místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení v souvislosti s tzv. dohodáři.

Do 30. 7. 2024 se zaměstnavatelé osob na DPP musí zapsat do registru zaměstnavatelů a do 20. 8. 2024 mají povinnost všechny neukončené DPP nahlásit (tiskopis by měl být k dispozici do 1.7.2024). Pozor! Opravdu se jedná i o aktuálně platné a běžící DPP!

Oznamování DPP souvisí s plánovanou změnou od roku 2025, která zavede režim hlavní (oznámené) dohody, ze které se bude odvádět pojistné, pokud příjem přesáhne 25% průměrné mzdy podle Českého statistického úřadu (pro letošní rok 10.500,- Kč), z ostatních dohod bude nezbytné odvádět pojistné, pokud příjem přesáhne 4.000,- Kč měsíčně.

Tyto změn v dohodách tedy ve zkartce znamenají, že v průběhu července 2024 se musí zaměstnavatelé s brigádníky registrovat u příslušné OSSZ a v průběhu srpna pak nahlásit všechny neukončené DPP. Po zbytek roku pak ČSSZ bude všechny tyto informace a registry zpracovávat tak, aby od 1. ledna 2025 mohl začít platit nový systém odvodů pojistného z dohod.

 

Úřad práce a exekutoři si přijdou na své

Vedlejším efektem, o kterém se zas až tolik nemluví, který s sebou ale nese riziko vzniku nebývalé administrativní zátěže pro zaměstnavatele, je právě nově zaváděná evidence DPP. Do této evidence totiž bude mít přístup nejen ČSSZ, ale i další orgány, jako například Úřad práce, ale také soudní exekutoři.

Úřad práce tak nově bude schopen kontrolovat, zda nevyplácí dávky někomu, kdo si třeba i prostřednictvím několika dohod vydělává nemalé peníze. Pro tyto případy bude pak nejběžnějším důsledkem zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Pro zaměstnavatele je však rizikovější důsledek, který bude mít zpřístupnění této evidence exekutorům. Doposud totiž dlužníci exekutorům unikali právě tím, že jejich příjmy z dohod nebyly nikde evidovány. Této skutečnosti využívali zejména dlužníci, kteří mají exekucí více, kdy pro ně „práce na dohodu“ byla mnohdy jedinou možností, jak si přivydělat k nezabavitelnému minimu.

Tomu však bude nyní konec a exekutoři budou moci nově provádět exekuce srážkami ze mzdy i u dohodářů. Jestli je to dobře nebo špatně nyní ponechme bez komentáře. Co je ale podstatné je to, že zaměstnavatelům může v případě nahlášených dohod vzniknout nemalá administrativa právě v souvislosti se zaměstnáváním lidí v exekuci. V takovém případě totiž zaměstnavateli ke každému takovému zaměstnanci mohou do datové schránky nachodit třeba i desítky exekučních příkazů.

Za správné a včasné strhávání jednotlivých exekucí ze mzdy zaměstnance přitom odpovídá právě plátce mzdy – tedy zaměstnavatel. V mnohých případech se přitom může jednat o tak rozsáhlou agendu, že by na ni bylo zapotřebí vyčlenit samostatnou pracovní sílu. Doporučujeme proto jednak všechny své dosavadní dohodáře „prolustrovat“ v centrální evidenci exekucí a podle zjištěného výsledku zvážit případné ukončení pracovněprávního vztahu.

Další změny jsou v přípravě

V přípravě je již nyní další balík změn pracovních předpisů, tentokrát pod názvem flexibilní novela. Ta však v současné době čeká teprve na projednání vládou, až poté zamíří do Parlamentu. Jaké změny tedy skutečně přinese není prozatím s jistotou známo. Co ovšem již nyní známo je, je cíl tohoto dalšího balíku navrhovaných změn, kterým je uvolnění pravidel pro pracovní poměry. Tato další novelizace by měla zejména přinést prodloužení maximální délky zkušební doby ze tří měsíců na čtyři a možnost jejího dalšího prodlužování (v průběhu jejího trvání) na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Další novinkou bude garance stejného pracovního místa pro zaměstnance na rodičovské dovolené. Nastoupí-li zaměstnanec zpět do práce před druhými narozeninami dítěte, bude zaměstnavatel povinen zařadit jej na jeho původní práci a pracoviště. Nově by měl zákoník práce také umožnit zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat stejnou práci pro stejného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Změn by měla doznat také výpovědní doba, která by měla začít běžet již okamžikem doručení výpovědi druhé straně, nikoliv až začátkem následujícího měsíce, jako dosud. V případě výpovědi z výpovědních důvodů spojených s pochybením na straně zaměstnance, je navrhováno také možné zkrácení výpovědní doby pouze na jeden měsíc. Flexibilní novela nyní čeká na projednání vládou a její účinnost je předběžně plánována od 1. 1. 2025.

Co si počít, když se se změnami roztrhl pytel?

Změn v pracovním právu je poslední dobou mnoho a není snadné se v nich zorientovat. Důvodem je zejména skutečnost, že ne všechny zdroje informací o tom, co vše a odkdy se chystá, jsou spolehlivé. Ve veřejně komunikovaných informacích mnohdy chybí údaj o tom, zda se jedná o změny teprve zamýšlené, které mohou v průběhu legislativního procesu doznat (i významných) změn, nebo zda se jedná o novelizace, které jsou již podepsány i prezidentem a čekají pouze na nabytí účinnosti.

Je nám jasné, že změny pracovněprávní dokumentace nechcete ve svých firmách provádět každého půl roku v návaznosti na každý jeden legislativní pokus zákonodárců. Bylo by však mnohdy škodou zejména některé novinky nevyužít. Řešením tak může být změna systematiky pracovněprávní dokumentace ve vaší firmě tak, abyste co možná nejvíce legislativních změn vyřešili relativně flexibilně. Ideálně pouhou změnou vnitřních firemních předpisů bez nutnosti uzavírat dodatky k pracovním smlouvám.

Pokud byste ve své firmě rádi některé z představovaných novinek využili, ať už nyní nebo i do budoucna, pomůžeme vám je smysluplně zakomponovat do vašich pracovněprávních dokumentů tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám a aby vás věčné změny zbytečně neotravovaly. Tak se nám ozvěte a společně se podíváme na to, jak vám můžeme zjednodušit život s pracovním právem!