Pojem ESG na nás kouká pomalu z každého rohu.. Kde se ale ESG vzalo? Možná byste to nečekali, ale přišlo z oblasti investic.

Jako reakce na poptávku investorů po udržitelných investičních příležitostech vznikly ESG fondy. Ty představovaly nejen příležitost zhodnocení investice, ale také příležitost jak investovat do trvale udržitelných a sociálně odpovědných projektů a entit.

Oproti všem předpokladům se navíc dokonce ukázalo, že investice do udržitelných fondů mají nejen nižší míru rizika, ale dokonce v zásadě průměrný výnos. ESG je tedy zkratkou pro faktory využívané v rámci hodnocení trvale udržitelné investice. Konkrétně se jedná o (E) environmentální, (S) sociální a (G) governance (správa nebo řízení).
Historie hodnocení investic z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti a sociálního impaktu sahá až do období průmyslové revoluce. V moderní době pak byl obsah tohoto pojmu zformován v roce 2004 na půdě OSN, a to ve zprávě s názvem Who Cares Wins, o dva roky později pak byl poprvé použit skutečně pojem ESG.