+ 420 608 254 360
VIA IURIS

advokátní kancelář s.r.o.

praha@via-iuris.cz
Jsme specialisté na procesní právo.

VIA IURIS
-
CESTA PRÁVA
-
PRÁVNÍ PROCES

Umět efektivně nastavit proces znamená v první řadě dokonale znát pravidla.

Právní poradna pro podnikatele – dopady ochranných krizových opatření

V důsledku krize přijímá vláda téměř každý den nová ochranná opatření, vydává zákazy a omezení. Dopady na činnost podnikatelů každým dnem narůstají a situace přestává být přehledná.

Abychom zamezili šíření zmatku, nepřesností a nedorozumění, zřídili jsme pro podnikatele právní poradnu. Poradíme jak postupovat se zaměstnanci, odběrateli a dodavateli, pronajímateli a nájemci a obecně jak řešit právní problematiku omezení provozu či výroby v důsledku ochranných opatření.

V současnosti máme kapacity odborníků, kteří se intenzivně věnují situaci kolem nouzového stavu, aktuálním vládním opatřením a jejich reálným dopadům. Novým i stávajícím klientům poskytujeme individuální právní poradenství a pomoc související se současnou koronavirovou krizí v hodinové sazbě 1500 Kč, a to v době do 20. 4. 2020.

Na žádost jsme připraveni Vám nabídnout individuální platební podmínky. Naším cílem je, aby se k Vám důležitá právní pomoc dostala včas a abyste si ji mohli dovolit. V případě zájmu nás kontaktujte na pravnipomoc@via-iuris.cz, nebo telefonicky na +420 608 741 360.

Náš Team

Mgr. Alexandra Mára Paurová

CEO, MANAGING PARTNER, advokát

 • procesní strategie
 • veřejné zakázky
 • rodinné a pracovní právo

Mgr. Zuzana Zlatohlávková

CHIEF LEGAL OFFICER, advokát

 • insolvence
 • zastupování poškozeného v
  trestním řízení
 • vymáhání pohledávek

JUDr. Eva Braunová

advokát, externí spolupráce

 • smlouvy a spory
 • obchodní společnosti
 • obhajoba v trestním řízení

JUDr. Zuzana Zlatohlávková

advokát, externí spolupráce

 • daně a finance
 • správní a přestupkové řízení
 • zastupování uzemních
  samosprávných celků

Lenka Hromková

Office & Key Account Manager

 • komplexní péče o klienty
 • komunikace s dodavateli

Kontakty

praha@via-iuris.cz

+ 420 608 254 360

Ceny našich služeb:

Naše služby jsou individualizované dle potřeb našich klientů a specifik jejich případů. Tomu vždy odpovídá způsob sjednání odměny. Neuvádíme proto standardizovaný způsob výpočtu, ani standardní hodinové sazby a podobně.

Respektujeme však, že naši klienti potřebují vědět, kolik za naše služby zaplatí. Proto naši klienti tuto informaci vždy obdrží předtím než jejich případ začneme řešit. Protože ale i my potřebujeme k navržení odpovídajícího způsobu stanovení odměny a její výše alespoň základní informace, provádíme před zahájením samotného poskytování právních služeb vždy vstupní posouzení případu.  

Výsledkem tohoto vstupního posouzení je pak kromě navržení možného postupu řešení případu rovněž návrh naší odměny.

V případě poskytování právní služby bez předchozího sjednání smluvní odměny se ceny právních služeb řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Sídlo kanceláře - Praha

Starostrašnická 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Pobočka kanceláře - Pardubice

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice