+ 420 608 254 360
VIA IURIS

advokátní kancelář s.r.o.

praha@via-iuris.cz
Jsme specialisté na procesní právo.

VIA IURIS
-
CESTA PRÁVA
-
PRÁVNÍ PROCES

Umět efektivně nastavit proces znamená v první řadě dokonale znát pravidla.

Náš Team

Mgr. Alexandra Mára Paurová

CEO, MANAGING PARTNER, advokát

 • procesní strategie
 • veřejné zakázky
 • rodinné a pracovní právo

Mgr. Zuzana Zlatohlávková

CHIEF LEGAL OFFICER, advokát

 • insolvence
 • zastupování poškozeného v
  trestním řízení
 • vymáhání pohledávek

JUDr. Eva Braunová

advokát, externí spolupráce

 • smlouvy a spory
 • obchodní společnosti
 • obhajoba v trestním řízení

JUDr. Zuzana Zlatohlávková

advokát, externí spolupráce

 • daně a finance
 • správní a přestupkové řízení
 • zastupování uzemních
  samosprávných celků

Lenka Hromková

Office & Key Account Manager

 • komplexní péče o klienty
 • komunikace s dodavateli

Kontakty

praha@via-iuris.cz

+ 420 608 254 360

Ceny našich služeb:

Naše služby jsou individualizované dle potřeb našich klientů a specifik jejich případů. Tomu vždy odpovídá způsob sjednání odměny. Neuvádíme proto standardizovaný způsob výpočtu, ani standardní hodinové sazby a podobně.

Respektujeme však, že naši klienti potřebují vědět, kolik za naše služby zaplatí. Proto naši klienti tuto informaci vždy obdrží předtím než jejich případ začneme řešit. Protože ale i my potřebujeme k navržení odpovídajícího způsobu stanovení odměny a její výše alespoň základní informace, provádíme před zahájením samotného poskytování právních služeb vždy vstupní posouzení případu.  

Výsledkem tohoto vstupního posouzení je pak kromě navržení možného postupu řešení případu rovněž návrh naší odměny.

V případě poskytování právní služby bez předchozího sjednání smluvní odměny se ceny právních služeb řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Sídlo kanceláře - Praha

Starostrašnická 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Pobočka kanceláře - Pardubice

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice