Informace pro spotřebitele: „V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, kteří jsou ve smyslu citovaného zákona spotřebiteli, o právu řešit případný spor mezi advokátem a klientem/spotřebitelem mimosoudně prostřednictvím pověřeného subjektu, kterým je Česká advokátní komora. Webové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz

VIA IURIS advokátní kancelář s. r. o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v případech a za podmínek upravených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je stále veřejně dostupné na webových stránkách www.uoou.cz.

Na VIA IURIS advokátní kancelář s. r. o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailu na adrese
 management@via-iuris.cz nebo poštou na adrese Starostrašnická 199/42, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VIA IURIS advokátní kancelář s. r. o. obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na VIA IURIS advokátní kancelář s. r. o. obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.