Podnikatelé mají často pocit, že všechno leží jen na jejich bedrech. A někdy to tak skutečně bývá. Ale měla by být právně ošetřena i situace, kdy to jejich bedra nebudou moci nést. Proto je třeba myslet na nástupnictví – kontinuitu podnikání.

 

Co je to zajištění kontinuity podnikání?

Podnikatel by měl vždy přistupovat k řízení firmy s péčí řádného hospodáře. Ta zahrnuje zajištění chodu podnikání v situaci, kdy on sám nebude řízení schopný. Nechceme malovat čerta na zeď, ale kdykoliv se může stát cokoliv. Ať už se jedná o zdravotní problémy, které pro určitý čas znemožní se firmě věnovat, nebo definitivní konec konců…

Právní ukotvení zajištění kontinuity podnikání zahrnuje:

  • osoby, které se ujmou vedení firmy
  • umožnění nakládat s firemními prostředky
  • detailní obeznámení nástupců s chodem firmy

Pro koho je zajištění kontinuity podnikání vhodné?

Prakticky pro všechny, kdo podnikají. Nejenom pro ty, kdo vybudovali firmu, v níž jsou zaměstnanci a je zapojená do dodavatelsko-odběratelského řetězce. Týká se to i singl podnikatelů, kteří pracují sami na sebe (na IČO).

Okamžité problémy, které nastanou v případě, že podnikatel sám není k dispozici, se týkají zejména finančních toků. V případě, že vše leželo na něm, tak lidé nedostanou výplaty, dodavatelé nedostanou zaplaceno, fixní náklady na provozovnu nebo splátky vybavení zůstanou bez úhrady. To všechno může i prosperující firmu velice rychle položit. Rozhodně rychleji, než např. proběhne dědické řízení a někdo z pozůstalých bude moci účty firmy disponovat.

A tyto problémy nejsou jediné. Můžou se objevit i vykukové, kteří vycítí možnost k vlastnímu obohacení a využijí situace tím, že se přihlásí o úhradu pohledávek, o jejichž existenci nemá zbytek firmy / pozůstalý žádné povědomí. Něco podobného se stalo i jedné naší klientce. Je to opravdu odstrašující příklad, ale bohužel není v naší praxi jediný.

Pokud se vás týká spíše případ, že už se tetelíte nad myšlenkou předání svého podnikání mladší generaci a odchodu na odpočinek, přečtěte si více o tom, jaké jsou možnosti nástupnictví v rodinných firmách.

 

Chcete si „pojistit“, že vašemu podnikání nebude v době vaší nepřítomnosti hrozit žádné ohrožení? Pojďme se na to společně podívat blíže. Rádi se dozvíme více o vás i vašem podnikání.