Více než 30 let máme možnost svobodného podnikání. To znamená, že lidé, kteří ve svých v 90´letech zakládali svá podnikání jako dvácátníci/třicátníci už se blíží důchodovému věku. Jasně, podnikatelská mentalita je jiná než zaměstnanecká. Podnikatel asi jen tak nezaklapne kufřík, dveře a neodjede počítat ptáky na chatu u Sázavy. Ale přesto má nárok na to, aby po letech tvrdé práce odešel na odpočinek.

Takový odchod by ideálně měl být řízený. Nemělo by se jednat pouze o reakci na nenadálé události, např. zdravotního charakteru. Můžeme být vaším průvodcem na cestě k tomu, aby změna v čele firmy neměla na její existenci nežádoucí dopad.

Jak začít s předáním rodinné firmy

Nezáleží na tom, kdo je iniciátor. Jestli zakladatel, který odchází z aktivního podnikatelského života nebo mladá generace, která by měla vedení společnosti převzít. Kroky jsou vždy stejné. Nejdůležitější je, aby všechny zúčastněné strany věděly o všem a společně se shodly na dalším postupu.

  1. krok: Definujeme si model
  2. krok: Provedeme hloubkový právní audit / due dilligence
  3. krok: Popíšeme kroky, které povedou k předání
  4. krok: Vytvoříme časový harmonogram předání

 

Definice modelu předání firmy

Existuje více variant, jak nástupnictví vyřešit. V tomto případě se bavíme o situaci, že se v rodině nachází kompetentní osoba / osoby, které mají zájem řízení společnosti převzít.

Hloubkový právní audit pro předání firmy

Nikdo nestojí o kostlivce ve skříni. Aby nějaký takový na nové vedení časem nevypadl, je potřeba provést audit aktuálního právního prostředí firmy. Projdeme smlouvy, směrnice i dohody s dodavateli a odběrateli. Podíváme se na závazky a jejich plnění. Nedílnou součástí je i zjistění, jak si firma stojí v právních povinnostech vůči státu.

Definice kroků vedoucích k předání firmy

Z auditu zjistíme, zda existují nějaké nedostatky, které je potřeba napravit a stanovíme plán jejich narovnání. Dotčené strany dojdou ke shodě nad tím, kdy dojde k předání.

Součástí kroků vedoucích k předání je i důkladné seznámení nástupce / nástupců s chodem firmy. A seznámení firmy s budoucím vedením. To vše s cílem zajistit hladký průběh, který neovlivní vlastní byznys společnosti.

Časový harmonogram předání firmy

Vždy klientům radíme, že prevence je lepší než hašení požáru. Snad nikde jinde to neplatí více, než v nástupnictví. Tam se totiž „požár“ týká našich nejbližší a předpokládáme, že takové útrapy nechce záměrně způsobovat nikdo. Že strašíme? Přečtěte si článek o zkušenosti jedné naší klientky.

Opět existuje více variant, jak nastavit harmonogram předání:

  • postupné předávání s pevně stanovenými termíny – kontinuální aktivita, která započne tím, že se pustíme dopráce na řešení nástupnictví
  • reaktivní předání – pokud dojde k situaci, tak se spustí definovaný proces
  • předání vázané na konkrétní datum – např. na konkrétní rok nebo dosažení věku původního zakladatele

Pusťme se do toho

Jsme si dobře vědomi, že se nejedná o jednoduchou problematiku. V podstatě neřešíme primárně firmu, ale lidské osudy. Proto do spolupráce nad projektem předání rodinné firmy zapojujeme nejenom odborníky na daně a investice, ale také např. kouče a mediátory. Pro tyto potřeby máme ověřené odborníky, se kterými se nám dobře spolupracuje. Vy nemusíte řešit vůbec nic. Jen najít správnou cestu, která bude vyhovovat všem.

Rádi si poslechneme příběh vaší rodinné firmy a pomůžeme vám zajistit kontinuitu podnikání.